Czy robotyzacja procesów produkcyjnych jest opłacalna?

W jaki sposób najlepiej skorzystać z robotyzacji procesów biznesowych i jakie korzyści może dzięki niej osiągnąć firma? A może korzyści wcale nie są tak duże? Robotyzacja to szansa na podniesienie efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów, a podstawową korzyścią firmy jest jej rozwój. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Robotic process automation (RPA), znana również jako robotyka oprogramowania, wykorzystuje inteligentne technologie automatyzacji do wykonywania powtarzalnych zadań biurowych pracowników ludzkich. Zakłada się zastąpienie pracownika robotem, który wykonuje powtarzalne, wieloseryjne działania. Korzyści zastąpienia człowieka przez automatyzację są wielopłaszczyznowe. Firma może wykorzystać potencjał pracownika i jego kreatywność lepiej niż do wykonywania powtarzalnych czynności. Robot działa szybciej, a jego pracę charakteryzuje przy tym minimalizacja błędów. Wraz z uwolnieniem potencjału pracownika dodatkowo pozbawiamy go stresu z powodu pomyłek, które zwykle popełnia. To jeden z czynników, jakie decydują o tym, że RPA dodaje skrzydeł. Tak człowiekowi, jak i biznesowi.

Korzyści ekonomiczne i społeczne, które przynosi wdrożenie robota w firmie:

 • większa samodzielność biznesu w automatyzowaniu;
 • nowe kreatywne pomysły i innowacje;
 • poprawa jakości obsługi klientów;
 • większa motywacja i mniejsze znużenie/wypalenie pracowników;
 • poczucie efektywnie wykonanej roboty;
 • lepsze udokumentowanie procesów;
 • optymalizacja procesów.

Suma poszczególnych korzyści dla każdego może być i będzie inna. Każdy z punktów można rozwinąć i wzbogacić interesującym przykładem. Szacując korzyści, opieramy się na potwierdzonych wieloma analizami wskaźnikach:

 • praca robota (biurowego) jest 15x SZYBSZA niż praca człowieka,
 • robotyzacja powoduje REDUKCJĘ kosztów pracy o 40-75%,
 • automatyzacja przynosi 25% ODZYSKANEGO CZASU pracowników,
 • robotyzacja oznacza 100% WYELIMINOWANYCH BŁĘDÓW,
 • DYSPOZYCYJNOŚĆrobota wynosi 24/7/365.

Czy trudno jest takie rozwiązania wprowadzić i takie korzyści osiągnąć? Jeśli zacznie się nie od rozbierania na czynniki pierwsze idei RPA, a od wdrożenia pierwszego robota, to absolutnie tak. Łatwiej i taniej niż biznesowi konserwatyści uważają. Ideę RPA rozbierało (na czynniki pierwsze) już wielu, a ich analizy tylko potwierdzały korzyści z wprowadzenia rozwiązań automatyzujących biznes.

A dlaczego o efekty i zwrot z inwestycji jest łatwiej niż może się wydawać? A choćby z trzech najistotniejszych powodów.

Wdrożenie rozwiązań klasy RPA:

 • nie wiąże się (prawie nigdy) z inwestycją w sprzęt komputerowy;
 • nie wymaga wprowadzania modyfikacji w już istniejących systemach informatycznych (w szczególności w ich interfejsy);
 • nie pociąga za sobą potrzeby przebudowy procesów występujących w przedsiębiorstwie. Narzędzia RPA działają na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) – tak, jak robią to operatorzy – ludzie.

Osiągnięcie korzyści z RPA wymaga tylko otwarcia się na nowe.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu nt. RPA:

Post Tagged with
Comments are closed.