Optimus Dash

Wiele firm boryka się ze złożoną kalkulacją, która stanowi podstawę oferty. Znakomitym rozwiązaniem jest system Optimus Dash, który umożliwia kosztorysantom wykonywanie nawet bardzo złożonych kalkulacji oraz natychmiastowe wysyłanie ofert pocztą elektroniczną. Dzięki nowatorskiej metodzie można szybko udostępnić wymagany zestaw danych do opisu kalkulowanego produktu w postaci wygodnego panelu kosztorysanta. Rodzaj tych danych oraz formuł obliczeniowych jest całkowicie dowolny i dostępny dla administratora systemu. W ten sposób można kalkulować dowolne produkty zgodnie z logiką biznesową firmy.

Dowolne modelowanie pól wyboru

Zupełnie naturalne dla Dash-a jest samodzielne budowanie panelu kalkulacyjnego — administrator w pełni kontroluje które pola będą dostępne dla kosztorysanta. Sam decyduje także o polach warunkowych oraz wprowadza własne funkcje optymalizacyjne. W systemie nie ma żadnych ograniczeń co do ilości paneli kalkulacyjnych!

Gromadzenie niezbędnych plików

Optimus pozwala na zbieranie wszystkich plików związanych z daną kalkulacją (lub zleceniem) w jednym, przejrzystym i dostępnym dla wszystkich użytkowników miejscu. System samodzielnie buduje strukturę folderów, a każdy plik dostępny jest dla uprawnionych użytkowników.