2. Specyfikacja Wymagań

Wykorzystywanie oprogramowania może znacząco uprościć i przyspieszyć realizację wybranych lub wszystkich obszarów działalności firmy.

Jednakże zanim takie oprogramowanie zostanie wycenione i wdrożone niezbędne jest wspólne napisanie Specyfikacji Wymagań Biznesowych (SWB).

Naszym zdaniem SWB jest bardzo przydatna dla obu stron – można bez kosztów finansowych stworzyć listę wymagań i zarys nowego systemu. Poza tym od SWB już tylko jeden krok do Specyfikacji Wymagań Systemowych (SWS), a więc dokumentu będącego załącznikiem do Umowy Wdrożeniowej.

3. Prezentacja Rozwiązania