Złożona kalkulacja

Jeżeli w Państwa branży kosztorysowanie jest zadaniem bardzo złożonym, to posiadamy wprost idealne rozwiązanie. Szybkie wykonywanie nawet bardzo złożonych kalkulacji oraz natychmiastowe wysyłanie ofert pocztą elektroniczną staje się obecnie standardem w niemal każdej branży.

Dzięki nowatorskiej metodzie można szybko udostępnić wymagany zestaw danych do opisu kalkulowanego produktu w postaci wygodnego panelu kosztorysanta. Rodzaj tych danych oraz formuł obliczeniowych jest całkowicie dowolny i dostępny dla administratora systemu. W ten sposób można kalkulować dowolne produkty zgodnie z logiką biznesową lub marszrutą produkcyjną.